Η αίτησή μου για ESTA ήταν ‘Travel Not Authorized’

Τι να κάνετε εάν δεν εγκριθεί η ESTA σας Η κατάσταση ESTA “Travel Not Authorized” υποδηλώνει ότι ο αιτών δεν έχει κριθεί επιλέξιμος να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης (VWP). Αυτό μπορεί … Συνεχίζεται

''