Γιατί η ESTA ζητάει τις πληροφορίες μου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Category: ESTA Social Media | 0

Με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν από την CBP τα δεδομένα μου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συλλέχθηκαν μέσω της νέας ερώτησης που εισήχθη στην αίτηση ESTA τον Δεκέμβριο του 2016; Τα δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα χρησιμοποιηθούν … Συνεχίζεται

''