Προβλήματα με τα πεδία χώρας σε μια αίτηση ESTA

Εισαγωγή Κάθε άτομο που ταξιδεύει χρειάζεται διαβατήριο. Ωστόσο, η συμπλήρωση των εντύπων της αίτησης αποτελεί μεγάλη πρόκληση, ιδίως στο σημείο που πρέπει να γράψετε τη χώρα έκδοσης ή τη χώρα- ως εκ τούτου, το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να … Συνεχίζεται

''