Πόσο καιρό ισχύει η ESTA;

Category: Κατάσταση ESTA | 0

Ο όρος ESTA αναφέρεται σε μια ειδική ταξιδιωτική άδεια την οποία δικαιούνται οι πολίτες από μια επιλεγμένη ομάδα χωρών που αποτελούν μέρος του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης (VWP) εάν θέλουν να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για τουριστικούς ή επαγγελματικούς … Συνεχίζεται

''