Όλες οι ενότητες ερωτήσεων στο έντυπο αίτησης ESTA

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τη διαχείριση του εντύπου αίτησης ESTA. Σκοπός του εντύπου είναι να συλλέξει αρκετές πληροφορίες που θα επιτρέψουν στο CBP (United States Customs and Border Protection) να διασταυρώσει τα στοιχεία … Συνεχίζεται

''