ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ESTA

Έντυπο αίτησης ESTA

ESTA έναντι βίζας

Είναι η ESTA το ίδιο με τη βίζα;

Όχι, η ESTA δεν είναι βίζα. Η ESTA διαφέρει από τη βίζα σε διάφορες πτυχές. Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας (ESTA), για παράδειγμα, επιτρέπει σε άτομα να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς απαραίτητα να ζητήσουν την παραδοσιακή βίζα μη-μεταναστών επισκεπτών. Ωστόσο, τα άτομα που ταξιδεύουν με έγκυρη βίζα δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για ESTA, καθώς η βίζα εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε. Αυτό σημαίνει ότι η ESTA δεν είναι νομικά επαρκής για να χρησιμεύσει ως θεώρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ταξιδιώτες θα χρειαστούν βίζα όπου το απαιτεί η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πότε πρέπει να βγάλω βίζα για να ταξιδέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες;

Για να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποκτήσετε βίζα,

 • Εάν ταξιδεύετε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από επαγγελματικούς και βραχυπρόθεσμους επισκέψεις.
 • Εάν η ταξιδιωτική σας επίσκεψη πρόκειται να υπερβεί τις 90 ημέρες.
 • Εάν σκοπεύετε να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μη υπογράφοντος αερομεταφορέα. Πρόκειται για αερομεταφορέα που χρησιμοποιεί αερολιμένα για τον οποίο δεν έχει υπογράψει σύμβαση.
 • Εάν γνωρίζετε ότι οι λόγοι απαραδέκτου που προβλέπονται στο άρθρο 212 στοιχείο α) του νόμου περί μετανάστευσης και ιθαγένειας ισχύουν για την περίπτωσή σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για μη μεταναστευτική βίζα για το ταξίδι σας στις ΗΠΑ.

Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να υποβάλω αίτηση για θεώρηση αντί για ESTA;

 • Εάν η είσοδός σας στις ΗΠΑ γίνεται μέσω αερομεταφορέα που δεν έχει υπογράψει το VWP
 • Εάν σκοπεύετε να παρατείνετε τη διαμονή σας πέραν των 90 ημερών
 • Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για μη μεταναστευτική θεώρηση πριν ταξιδέψετε στις ΗΠΑ, εάν πιστεύετε ότι ισχύει για εσάς οποιοσδήποτε λόγος απαραδέκτου του νόμου περί μετανάστευσης και ιθαγένειας § 212(α).
 • Εάν ο σκοπός της επίσκεψής σας στις ΗΠΑ δεν είναι επαγγελματικός ή βραχυπρόθεσμος τουρισμός.

Ποιος πρέπει να υποβάλει αίτηση για ESTA;

Η ESTA χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας των ταξιδιωτών στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης (VWP). Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες δια θαλάσσης ή αεροπορικώς και δεν έχουν βίζα πρέπει να λάβουν άδεια εισόδου στις ΗΠΑ μέσω αίτησης ESTA. Αυτό περιλαμβάνει βρέφη και παιδιά χωρίς εισιτήριο. Κάθε ταξιδιώτης δικαιούται ξεχωριστή αίτηση και τέλος ESTA. Επίσης, τρίτα μέρη έχουν την άδεια να συμπληρώνουν αίτηση ESTA για λογαριασμό ενός ταξιδιώτη του προγράμματος VWP.


Πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης

Τι είναι το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα (VWP);

Το πρόγραμμα VWP, μια πρωτοβουλία που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει σε άτομα από συγκεκριμένες χώρες να ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς βίζα. Οι ταξιδιώτες στο πλαίσιο του VWP επιτρέπεται να εισέλθουν στις ΗΠΑ για αναψυχή, για επαγγελματικούς λόγους ή για οποιοδήποτε μη επαγγελματικό πρόγραμμα για περίοδο, το πολύ, 90 ημερών.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα της εγγραφής στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης;

Ενώ το πρόγραμμα VWP προσφέρει διάφορα οφέλη στους συμμετέχοντες, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη σας τους όρους που διέπουν το πρόγραμμα για να ζυγίσετε τις επιλογές σας. Ορισμένες από αυτές τις καταστάσεις περιλαμβάνουν,

 • Εάν σας επιτρέπεται να ταξιδέψετε στις ΗΠΑ μέσω του προγράμματος VWP, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να παρατείνετε ή να αλλάξετε το μη μεταναστευτικό σας καθεστώς.
 • Η παραβίαση των όρων του παραδεκτού σας σάς στερεί το δικαίωμα προσφυγής ή επανεξέτασης οποιασδήποτε ενέργειας απομάκρυνσης που απορρέει από την αίτησή σας ESTA. Η προϋπόθεση αυτή αποτελεί εξαίρεση μόνο εάν η αίτησή σας αφορά την παροχή ασύλου.
 • Η απόρριψη της εισδοχής στις ΗΠΑ στερεί το δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασης σχετικά με το παραδεκτό σας.

Ποιες είναι οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης;

Μόνο άτομα από τις 41 συμμετέχουσες χώρες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ESTA μέσω του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Οι συμμετέχουσες χώρες είναι οι εξής,

Ανδόρα, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Μπρουνέι, Χιλή, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μονακό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Δημοκρατία της Μάλτας, Άγιος Μαρίνος, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Σλοβενία, Νότια Κορέα, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊβάν, Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρέπει να υποβάλω αίτηση για ESTA όταν ταξιδεύω στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του προγράμματος VWP;

Για να ενισχυθεί η ασφάλεια του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) έλαβε εντολή να εφαρμόσει το ESTA. Αυτό προέκυψε μετά την τροποποίηση του άρθρου 217 του νόμου περί μετανάστευσης και ιθαγένειας (INA) με τον νόμο περί εφαρμογής των συστάσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2007. Βασικά, το ESTA είναι ένα προηγμένο μέτρο ασφαλείας που επιτρέπει στο Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων να επαληθεύει την επιλεξιμότητα των ατόμων που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος VWP. Με το ESTA, το DHS μπορεί να εξαλείψει κάθε πιθανή απειλή για την επιβολή του νόμου ή την ταξιδιωτική ασφάλεια που θέτει το πρόγραμμα.


Χρήση ESTA

Για πόσο καιρό ισχύει η ESTA;

Η ESTA ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία έγκρισης ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου σας, όποια από τις δύο ημερομηνίες έρθει πρώτη, θα ακυρώσει την ESTA σας. Μόλις ολοκληρώσετε την αίτησή σας για ESTA, η ημερομηνία έγκρισης της ESTA σας εμφανίζεται στην οθόνη Εγκρίθηκε η έγκριση. Ωστόσο, εάν ανακληθεί, η ισχύς της ESTA λήγει.

Είναι σημαντικό να λάβετε μια εκτύπωση της ESTA σας αφού λάβετε επιτυχώς την έγκριση. Αν και δεν απαιτείται κατά την άφιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι απαραίτητο για σκοπούς καταγραφής. Οι αξιωματικοί μετανάστευσης των ΗΠΑ θα έχουν το δικό τους ηλεκτρονικό αντίγραφο για να επαληθεύσουν την άδειά σας στη χώρα.

Σημειώστε ότι η ESTA σας είναι κατάλληλη για χρήση σε πολλαπλά ταξίδια κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου ισχύος. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να υποβάλετε εκ νέου αίτηση για ESTA εντός αυτής της περιόδου. Σε περίπτωση που η ESTA λήξει ενώ βρίσκεστε στις ΗΠΑ, έχετε ακόμα την ευκαιρία να ταξιδέψετε πίσω στη χώρα σας, καθώς η λήξη της δεν επηρεάζει την αναχώρησή σας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι, παρόλο που η ESTA παραμένει σε ισχύ για 2 χρόνια, αυτό δεν δίνει στους ταξιδιώτες το περιθώριο να παραμείνουν στις ΗΠΑ για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παραμονή σας στις ΗΠΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος VWP διαρκεί το πολύ 90 ημέρες. Εάν σκοπεύετε να μείνετε περισσότερο από 90 ημέρες, τότε ίσως θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αποκτήσετε βίζα από προξενείο ή πρεσβεία των ΗΠΑ.

Σημειώστε επίσης ότι μια αλλαγή στα στοιχεία του διαβατηρίου σας, όπως η χώρα υπηκοότητας, το φύλο ή το όνομά σας, θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της τρέχουσας ESTA σας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για νέα ESTA, η οποία είναι επί πληρωμή. Παρόλο που το DHS δεν θα χρειαστεί αντίγραφο της ESTA σας, είναι σημαντικό να κρατήσετε αντίγραφο της αίτησής σας για λόγους τήρησης αρχείων.

Η ESTA εγγυάται την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες;

Η έγκριση της αίτησής σας για ESTA δεν εγγυάται την είσοδό σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αίτηση επικυρώνει μόνο την επιλεξιμότητά σας να ταξιδέψετε στις ΗΠΑ μέσω του προγράμματος VWP. Κατά την άφιξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ταξιδιώτες στο πλαίσιο του προγράμματος VWP ελέγχονται από τους υπαλλήλους των Τελωνείων και της Υπηρεσίας Προστασίας των Συνόρων. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει την εξέταση των εγγράφων σας για να διαπιστωθεί εάν είστε ή όχι παραδεκτός στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του προγράμματος VWP βάσει ορισμένων ταξιδιωτικών νόμων. Τα άτομα που ταξιδεύουν με διεθνείς πτήσεις πρέπει επίσης να υποβληθούν στις συνήθεις διαδικασίες τελωνειακής και μεταναστευτικής επεξεργασίας.

Είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης ESTA όταν διέρχομαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθ’ οδόν προς άλλη χώρα;

Όταν ταξιδεύετε σε τρίτη χώρα που δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείται ότι είστε ταξιδιώτης υπό διαμετακόμιση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται να υποβάλετε αίτηση για ESTA, εάν η χώρα καταγωγής σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των συμμετεχόντων μερών του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου αίτησης ESTA, το άτομο που ταξιδεύει σε άλλη χώρα μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να δηλώσει ότι πρόκειται για διαμετακόμιση. Η δήλωση αυτή συνοδεύεται επίσης από ένδειξη της χώρας προορισμού σας.

Χρειάζεται να συμπληρώσω το Έντυπο I-94W αν έχω ήδη έγκριση ESTA;

Πριν από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση ταξιδιωτικής άδειας, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) εξαρτιόταν από το έντυπο I-94W για την παρακολούθηση της μετακίνησης των μη πολιτών εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, η καθιέρωση του ESTA επέτρεψε στην DHS να εξαλείψει την περιττή γραφειοκρατία, όπως η χρήση του I-94W για την επικύρωση της εισδοχής ταξιδιωτών στο πλαίσιο του προγράμματος VWP στις ΗΠΑ. Σήμερα, τα άτομα που έχουν ήδη λάβει έγκριση ESTA δεν θα λάβουν το δελτίο αναχώρησης I-94W που επισυνάπτεται στο διαβατήριό τους.

Υπάρχουν απαιτήσεις διαβατηρίου για ταξίδια με ESTA;

Ναι, υπάρχουν απαιτήσεις διαβατηρίου όταν ταξιδεύετε στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Ορισμένες από αυτές τις απαιτήσεις περιλαμβάνουν,

 • Τα διαβατήρια VWP που έχουν εκδοθεί πριν από τις 26 Οκτωβρίου 2005 πρέπει να έχουν μηχανικώς αναγνώσιμες ζώνες στις βιογραφικές σελίδες.
 • Τα διαβατήρια VWP που εκδίδονται από τις 26 Οκτωβρίου 2005 και μετά πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή φωτογραφία.
 • Τα διαβατήρια VWP που εκδίδονται από τις 26 Οκτωβρίου 2006 και μετά πρέπει να είναι ηλεκτρονικά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτουν ψηφιακό τσιπ που περιέχει βιομετρικές πληροφορίες για τον κάτοχο κάθε διαβατηρίου.
 • Τα προσωρινά διαβατήρια και τα διαβατήρια έκτακτης ανάγκης από τις χώρες του VWP πρέπει επίσης να είναι ηλεκτρονικά, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2009.

Κάθε πολίτης που ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις ακόλουθες χώρες του VWP υποχρεούται να προσκομίσει ηλεκτρονικό διαβατήριο που περιέχει τσιπ,

 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Νότια Κορέα
 • Εσθονία
 • Σλοβακία
 • Λετονία
 • Δημοκρατία της Μάλτας
 • Τσεχική Δημοκρατία
 • Λιθουανία

Οι πολίτες από τις υπόλοιπες χώρες του προγράμματος VWP υποχρεούνται να προσκομίζουν διαβατήρια με δυνατότητα μηχανικής ανάγνωσης.

Χρειάζεται να υποβάλω αίτηση για ESTA αν θέλω να μεταβώ οδικώς στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Μεξικό ή τον Καναδά;

Οι πολίτες των χωρών VWP δεν χρειάζονται ESTA όταν ταξιδεύουν από το Μεξικό ή τον Καναδά στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω ξηράς. Ακολουθούν σημαντικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη σας όταν ταξιδεύετε στις ΗΠΑ από ξηράς,

 • Εάν εισέρχεστε στις ΗΠΑ από τα χερσαία σύνορα για πρώτη φορά, θα περάσετε από μια χειροκίνητη διαδικασία εισόδου αφού συμπληρώσετε το έντυπο I-94W. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν δεν έχετε έγκυρη ESTA.
 • Από την άλλη πλευρά, θα περάσετε από μια χειροκίνητη διαδικασία εισόδου στα χερσαία σύνορα των ΗΠΑ χωρίς απαραίτητα να συμπληρώσετε το έντυπο I-94W. Αυτό ισχύει εάν εισέρχεστε στις ΗΠΑ μέσω των χερσαίων συνόρων για πρώτη φορά με έγκυρη ESTA.
 • Σε περίπτωση που εισέρχεστε εκ νέου στις ΗΠΑ μέσω χερσαίων συνόρων, τότε η διαδικασία εισόδου σας θα διευκολυνθεί χωρίς να χρειαστεί να συμπληρώσετε νέο έντυπο I-94W. Αυτό ισχύει εάν έχετε ήδη έγκυρη σφραγίδα στο διαβατήριό σας ή έγκυρο I-94W.
 • Τα πλοία που ταξιδεύουν μεταξύ της Βικτώριας, της Βρετανικής Κολομβίας και του Βανκούβερ και της Πολιτείας της Ουάσινγκτον θεωρούνται χερσαίος συνοριακός λιμένας. Ως εκ τούτου, οι πολίτες των χωρών VWP που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω αυτών των πλοίων δεν θα χρειάζονται αίτηση ESTA.

Έντυπο αίτησης ESTA

Πότε είναι η ιδανική στιγμή για να υποβάλετε αίτηση ESTA;

Παρόλο που ο καθένας μπορεί να υποβάλει την αίτησή του ESTA οποιαδήποτε στιγμή πριν από το ταξίδι στις ΗΠΑ, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων συνιστά στους ταξιδιώτες να υποβάλλουν την αίτηση ESTA κατά την κράτηση του ταξιδιού τους. Αυτό θα πρέπει να γίνεται ιδίως 72 ώρες πριν από την ώρα του ταξιδιού.

Τι γίνεται αν ένας αιτών του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης δεν μπορεί να γίνει δεκτός;

Υπάρχουν κανονισμοί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται τα άτομα που κρίνονται μη αποδεκτά στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του VWP. Για παράδειγμα, εάν κριθεί ότι δεν είστε παραδεκτός, η αίτησή σας για ESTA θα απορριφθεί. Στη συνέχεια, είτε επιστρέφετε στη χώρα σας, με τον αερομεταφορέα μέσω του οποίου ταξιδέψατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε μεταφέρεστε σε τρίτη χώρα όπου έχετε εισιτήριο μετ’ επιστροφής.

Οι πρόσθετες ερωτήσεις ESTA δεν το εξισώνουν με βίζα;

Η απάντηση είναι, όχι. Οι νομικές προϋποθέσεις που συνοδεύουν την αίτηση για θεώρηση είναι αρκετά περίπλοκες και δεν μπορούν να συγκριθούν με τις απαιτήσεις της ESTA. Μια αίτηση για μη μεταναστευτική ταξιδιωτική βίζα, για παράδειγμα, απαιτεί να παραστείτε σε συνέντευξη στην Πρεσβεία ή το Προξενείο των ΗΠΑ. Θα σας ζητηθεί επίσης να υποβάλετε συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως προσωπικά βιομετρικά στοιχεία και πρόσθετα βιογραφικά στοιχεία. Αυτές είναι απαιτήσεις που δεν θα καθοριστούν κατά την υποβολή της αίτησης ESTA.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αίτησης ESTA;

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αίτησης ESTA, θα χρειαστείτε κατά μέσο όρο 20 λεπτά. Ωστόσο, αν έχετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της πιστωτικής κάρτας και του διαβατηρίου, μπορείτε να αφιερώσετε μόλις 10 λεπτά. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο χρόνος επεξεργασίας της ESTA σας μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τα συστήματα της CBP. Άλλα ζητήματα, όπως η επεξεργασία πληρωμών και προβλήματα στον ιστότοπο, μπορεί επίσης να επηρεάσουν τον χρόνο επεξεργασίας της ESTA.

Υπάρχει συγκεκριμένο λογισμικό που απαιτείται για την υποβολή αίτησης ESTA;

Όσον αφορά τις διαμορφώσεις του υπολογιστή κατά την υποβολή της αίτησης ESTA, εδώ είναι τα καθορισμένα κατώτατα όρια που απαιτούνται,

 • Ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα από τα σημαντικότερα προγράμματα περιήγησης υποστηρίζονται για την υποβολή αιτήσεων ESTA.
 • Τα εν λόγω προγράμματα περιήγησης θα πρέπει να υποστηρίζουν κρυπτογράφηση 128 bit.
 • Ένα αξιόπιστο πρόγραμμα περιήγησης θα πρέπει να δέχεται cookies, να είναι ενημερωμένο και να είναι ενεργοποιημένο το JavaScript.

Πότε πρέπει να ανανεώσω την ESTA μου;

Μετά τη λήξη της ESTA σας, θα είναι απαραίτητο να την ανανεώσετε. Ωστόσο, ορισμένες περιστάσεις απαιτούν την υποχρεωτική ανανέωση της ESTA σας. Ακολουθούν ορισμένες από αυτές τις υποχρεωτικές περιπτώσεις,

 • Ανανέωση ή απόκτηση νέου διαβατηρίου. Η ESTA ισχύει μόνο για ένα μόνο διαβατήριο. Εάν αποκτήσετε νέο διαβατήριο, θα πρέπει επίσης να υποβάλετε αίτηση για την ανανέωση της ESTA σας.
 • Αλλαγές διαβατηρίων. Εάν υπάρχουν αλλαγές στο διαβατήριό σας, τότε είναι απαραίτητη η ανανέωση της αίτησής σας για ESTA. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι αλλαγές στο όνομα, το φύλο και τον τόπο διαμονής ή τη χώρα υπηκοότητας.
 • Αλλαγή των συνθηκών που διέπουν τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις “ΝΑΙ/ΟΧΙ” της αίτησης ESTA.

Ποια δεδομένα μπορώ να τροποποιήσω στην αίτησή μου ESTA;

Αφού ολοκληρώσετε και υποβάλετε την αίτησή σας ESTA, δεν επιτρέπεται να κάνετε αλλαγές στη χώρα έκδοσης του διαβατηρίου σας και στον αριθμό διαβατηρίου σας. Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιοχές,

 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Η διεύθυνσή σας στις Ηνωμένες Πολιτείες
 • Πληροφορίες μεταφορέα
 • Πόλη όπου επιβιβάζεστε

Τι πρέπει να κάνω εάν το διαβατήριό μου έχει λήξει;

Το διαβατήριό σας είναι το έγγραφο ταυτοποίησης που επικυρώνει τη μετακίνησή σας ή την παραμονή σας στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αλλοδαπός. Πρέπει, επομένως, να βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό σας είναι έγκυρο για την περίοδο που σκοπεύετε να παραμείνετε στις ΗΠΑ. Η ESTA, από την άλλη πλευρά, είναι η ταξιδιωτική άδεια που καθορίζει το παραδεκτό σας εισόδου στις ΗΠΑ, και η ESTA συνδέεται με το διαβατήριό σας. Αυτό σημαίνει ότι η λήξη του διαβατηρίου σας έχει ως αποτέλεσμα τη λήξη της άδειας ESTA. Επομένως, είναι απαραίτητο να ανανεώσετε την ESTA σας μόλις ανανεώσετε το διαβατήριό σας.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για ESTA χωρίς να έχω επιβεβαιωμένα ταξιδιωτικά σχέδια;

Η σύντομη απάντηση είναι ναι, μπορείτε. Ωστόσο, ενώ δεν απαιτείται να έχετε συγκεκριμένα ταξιδιωτικά σχέδια, θα πρέπει να έχετε ένα σημείο επαφής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και, ενώ δεν είναι υποχρεωτικό να έχετε τα ταξιδιωτικά σας σχέδια σε πέτρα, προτείνεται να έχετε τη διεύθυνση στην οποία θα μείνετε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν θα μείνετε σε πολλές τοποθεσίες, είναι απαραίτητη μόνο η πρώτη διεύθυνση. Αν δεν έχετε την πλήρη διεύθυνση, αρκεί το όνομα του ξενοδοχείου ή της τοποθεσίας που θα επισκεφθείτε. Εάν βρίσκεστε υπό διαμετακόμιση, απαντήστε “ναι” όταν σας ζητηθεί η ερώτηση “το ταξίδι σας στις ΗΠΑ πραγματοποιείται υπό διαμετακόμιση προς άλλη χώρα” στην ενότητα Ταξιδιωτικές πληροφορίες.

Πώς μπορώ να διορθώσω ένα λάθος στην αίτησή μου;

Πριν από την υποβολή της αίτησής σας, θα σας δοθεί η δυνατότητα να ελέγξετε και να ενημερώσετε όλες τις πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει. Μετά την υποβολή και χωρίς να προβείτε σε πληρωμή, μπορείτε να αλλάξετε και να ενημερώσετε όλα τα πεδία δεδομένων εκτός από τον αριθμό διαβατηρίου, τη χώρα υπηκοότητας και τη χώρα έκδοσης. Ενδέχεται να μπορείτε να επεξεργαστείτε επιλεγμένα πεδία σε μια υπάρχουσα αίτηση ESTA. Ωστόσο, εάν έχετε κάνει λάθος στην απάντηση σε κάποια από τις ερωτήσεις επιλεξιμότητας, τότε θα πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση ESTA.

Θα απορριφθεί η αίτηση ESTA αν αφήσω ένα υποχρεωτικό πεδίο κενό;

Πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Ενδέχεται να απαιτηθεί χειροκίνητη εκδίκαση εάν έχουν εισαχθεί λάθος δεδομένα ή εάν λείπουν δεδομένα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καθυστέρηση της απάντησης από το CBP.

Γιατί χρειάζομαι τα στοιχεία του εργοδότη μου;

Σύμφωνα με το άρθρο 214b του νόμου περί μετανάστευσης και ιθαγένειας, οι επισκέπτες των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν σκοπεύουν να μεταναστεύσουν και πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν το καθεστώς του επισκέπτη ή του μη μετανάστη. Οι πληροφορίες για την απασχόληση συμβάλλουν στην απόδειξη της επιλεξιμότητας για την εκπλήρωση αυτής της νομικής απαίτησης.

Γιατί είναι απαραίτητο να επεκταθεί ο όγκος των πληροφοριών ESTA που συλλέγονται από τους ταξιδιώτες του προγράμματος VWP;

Πριν από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης (VWP) ήταν ένα πρόγραμμα που επέβλεπε και διευκόλυνε τα ταξίδια, ενώ παράλληλα αναζητούσε και προστάτευε τις απειλές οικονομικής μετανάστευσης. Έκτοτε, επικεντρώθηκε και επικεντρώνεται σε πρότυπα ασφαλείας για την αποτροπή της εκμετάλλευσης του προγράμματος από τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες.

Το 2007 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος του 2007 περί ασφαλούς ταξιδιού και αντιτρομοκρατικής εταιρικής σχέσης (μέρος του νόμου του 2007 για την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2007, γνωστού και ως “νόμου της 11ης Σεπτεμβρίου”) (Pub. L. No. 110-53).

Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, ο οποίος αποσκοπεί στη βελτίωση του ελέγχου των ατόμων που ταξιδεύουν από χώρες του προγράμματος VWP, όλοι οι ταξιδιώτες του προγράμματος VWP υποχρεούνται να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα ταξιδιωτικής άδειας (ESTA) πριν ταξιδέψουν στις ΗΠΑ.

Η DHS πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση και ευέλικτη και να ενημερώνεται και να αλλάζει συνεχώς για να συμβαδίζει με τους κινδύνους, τους κινδύνους και τις απειλές. Επιπλέον, το DHS δεν έχει αναβαθμίσει το σύστημα εδώ και περισσότερα από 6 χρόνια, παρόλο που οι εγκληματικές και τρομοκρατικές απειλές συνέχισαν να εξελίσσονται κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος. Το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί ότι τα πεδία δεδομένων που προστέθηκαν στην αίτηση ESTA θα αυξήσουν τον αποτελεσματικό έλεγχο και, ως εκ τούτου, την ταυτοποίηση των ταξιδιωτών που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας.

Ταξιδεύω με διαβατήριο στο οποίο αναγράφεται ο δείκτης φύλου “Χ”. Πώς συμπληρώνω την ESTA;

Το ESTA δεν χρησιμοποιεί επί του παρόντος τον δείκτη φύλου “Χ” ως επιλογή στην αίτηση. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επιλέξουν την επιλογή φύλου με την οποία αισθάνονται πιο άνετα. Οι αιτήσεις ESTA δεν μπορούν να απορριφθούν μόνο λόγω του φύλου που επιλέγεται στην αίτηση.

Το όνομά μου περιέχει γράμματα που δεν περιλαμβάνονται στο αμερικανικό αγγλικό αλφάβητο. Πώς πρέπει να γράφω το όνομά μου στην αίτηση ESTA;

Οι ευρωπαϊκές γλώσσες έχουν κάποια μοναδικά γράμματα που δεν υπάρχουν στην αμερικανική γλώσσα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αντικαταστάσεις όπως φαίνεται παρακάτω, όπου χρειάζεται. Η καθολική ορθογραφία του ονόματός σας μπορεί επίσης να εμφανιστεί στο τμήμα του διαβατηρίου σας που διαβάζεται από μηχάνημα.

 • ß,ß = ss
 • æ = a e
 • ö = oe
 • ü = ue
 • ë = e
 • ä = ae
 • Å = aa
 • ø = oe
 • ñ = n
 • ? = i j

Επεξεργασία ESTA

Πόσο διαρκεί η έγκριση μιας αίτησης ESTA;

Δεδομένου ότι η επεξεργασία και η συμπλήρωση των αιτήσεων ESTA γίνεται ηλεκτρονικά, οι περισσότερες από αυτές τις αιτήσεις εγκρίνονται εντός του πρώτου λεπτού από την υποβολή τους. Ωστόσο, η έγκριση ορισμένων αιτήσεων μπορεί να καθυστερήσει έως και 72 ώρες. Μόλις εγκριθεί η αίτησή σας ESTA, θα αποσταλεί ειδοποίηση έγκρισης στο email ή στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Η ειδοποίηση αυτή περιέχει λεπτομέρειες όπως η ημερομηνία λήξης της ESTA, ο αριθμός εξουσιοδότησης και κάθε πληροφορία που χρησιμοποιήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης.

Πόσες ημέρες θα διατηρηθεί η μερικώς συμπληρωμένη ατομική μου αίτηση;

Η αίτησή σας θα διαγραφεί εάν δεν ολοκληρωθεί και δεν υποβληθεί εντός 7 ημερών.


Πληρωμή ESTA

Ποια είναι τα τέλη για την υποβολή αίτησης ESTA;

Σε σχέση με τον νόμο περί προώθησης ταξιδιών του 2009, το ESTA το τέλος αίτησης χωρίζεται σε δύο τύπους τελών επεξεργασίας.

 • Τέλος επεξεργασίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας χρεώνει τέλος επεξεργασίας ανά αίτηση.
 • Τέλος εξουσιοδότησης. Πρέπει να καταβληθεί πρόσθετο ποσό μετά την έγκριση της αίτησης ESTA.

Πώς μπορώ να ολοκληρώσω την πληρωμή για την αίτησή μου ESTA;

Μπορείτε να πληρώσετε για την αίτηση ESTA και τέλη εξουσιοδότησης με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Το ESTA δέχεται επί του παρόντος American Express, MasterCard, Visa, Diners Club International και JCB. Το σας αίτηση μπορεί να διεκπεραιωθεί μόνο εάν η αίτησή σας είναι πλήρης με όλα τα τα απαιτούμενα πεδία και αν η πληρωμή σας έχει εγκριθεί με επιτυχία.

Στην ενότητα pay-by- card των πεδίων της φόρμας, τα στοιχεία πρέπει να συμπληρώνονται με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν:

 • Αριθμός χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
 • Ημερομηνία λήξης της κάρτας
 • Κωδικός ασφαλείας κάρτας (CSC)

Πώς γνωρίζω ότι η πληρωμή μου είναι επιτυχής;

Εάν πραγματοποιείτε την πληρωμή σας μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, το το σύστημα θα εμφανίσει ένα μήνυμα εάν η πληρωμή σας είναι επιτυχής. Εάν λάβετε ένα σφάλμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής, θα εμφανιστεί ένα περιγραφικό σφάλμα στο οθόνη που σας λέει τι πρέπει να κάνετε για να αποκαταστήσετε το πρόβλημα.

Σε όλα τα σενάρια πληρωμής, θα λάβετε μια ειδοποίηση επιβεβαίωσης. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε στη φόρμα πληρωμής.

Είναι δυνατόν να πληρώσω την αίτησή μου για ESTA αργότερα;

Αυτή είναι μια συχνή ερώτηση που απευθύνεται σε δύο μέρη: Πληρωμή ενιαίας αίτησης και πληρωμή πολλαπλών αιτήσεων. Η απάντηση είναι ναι, και μπορείτε να πληρώσετε για την αίτησή σας αργότερα, αλλά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Πληρωμή ενιαίας αίτησης: Είναι δυνατόν να πληρώσετε για μία μόνο αίτηση εντός των πρώτων επτά ημερών από την υποβολή της αίτησης. Μετά το παρέλθουν οι επτά ημέρες, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή. Μόλις οι επτά ημέρες και δεν έχετε καταβάλει το τέλος, θα πρέπει να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα. τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, καθώς οι προηγούμενες αιτήσεις θα έχουν λήξει.

Πληρωμή πολλαπλών αιτήσεων: Κατά την πραγματοποίηση αιτήσεις για δύο ή περισσότερους ταξιδιώτες, η ομάδα των αιτούντων θα πρέπει να έχει τις αιτήσεις τους που έχουν πληρωθεί εντός επτά ημερών από την υποβολή του εντύπου της εν λόγω ομάδα. Μετά τη λήξη της επταήμερης περιόδου, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αναγνωριστικό ομάδας, καθώς οι εφαρμογές θα έχουν λήξει. Ο σύνδεσμος της ομάδας θα πρέπει να να υποβάλουν νέες αιτήσεις ESTA για τις προηγούμενες αιτήσεις που δεν επεξεργασία λόγω μη πληρωμής.

Πώς είναι ασφαλή τα στοιχεία της κάρτας μου;

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας δεν διατηρεί αρχεία με πληροφορίες χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών μετά την επεξεργασία των συναλλαγών πληρωμής. Το σύστημα ακολουθεί τους κανόνες και τους κανονισμούς του παγκόσμιου οργανισμού Payment Card Βιομηχανικά πρότυπα ασφάλειας δεδομένων (PCI-DSS).

Μπορεί μια ενιαία πληρωμή να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή πολλαπλών αιτήσεων;

Η ESTA έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την ενιαία πληρωμή για ομάδες που αποτελούνται από περισσότερες από δύο εφαρμογές. Οι ταξιδιώτες που συμπληρώνουν ομαδική αίτηση δεν πρέπει να ταξιδέψουν μαζί για να υποβάλουν αίτηση ως ομάδα υποψηφίων. Η ESTA σας επιτρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις έως πενήντα άτομα χρησιμοποιώντας έναν τρόπο πληρωμής.

Θα λάβω επιστροφή χρημάτων αν ακυρώσω;

Η ESTA δεν μπορεί να ακυρωθεί μετά την υποβολή της. Ωστόσο, εάν η ESTA σας απορριφθεί, θα πρέπει να πληρώσετε μόνο το τέλος επεξεργασίας. Εάν το η αίτηση εγκριθεί, θα πρέπει να πληρώσετε το τέλος εξουσιοδότησης σε επιπλέον του τέλους επεξεργασίας.

Μπορώ να καταθέσω διαφωνία με την εταιρεία της κάρτας μου αν θέλω όλα τα χρήματα πίσω;

Εάν κατατεθεί διαφωνία στην εταιρεία της κάρτας σας και έχετε λάβει μια εγκεκριμένη άδεια, η ESTA σας θα ανακληθεί πιθανότατα. Κατάθεση διαφοράς σχετικά με η χρέωση ESTA σας μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα στο μέλλον, εάν υποβάλλετε αίτηση ESTA για ένα μετέπειτα επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τι μπορώ να κάνω εάν έχω χρεωθεί περισσότερο από ό,τι η κυβέρνηση αμοιβή από τρίτους;

Πιθανόν να πληρώσετε πρόσθετα τέλη εάν υποβάλατε το Αίτηση ESTA μέσω τρίτου μέρους. Οι εν λόγω ιστότοποι χρεώνουν επιπλέον χρέωση για που υποβάλλει την αίτηση για λογαριασμό σας. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τρίτο μέρος για να αίτηση για ESTA, η CBP συνιστά να ελέγξετε τη νομιμότητα της ESTA σας στο επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας τον αριθμό αίτησης που παρέχονται από τον τρίτο. Το τμήμα Τελωνειακής Προστασίας Συνόρων δεν μπορεί να επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε πέραν των κρατικών τελών σε ιστότοπο τρίτου μέρους.