Το έντυπο στον παρακάτω σύνδεσμο σας επιτρέπει να επιβεβαιώσετε την κατάσταση μιας αίτησης ESTA. Υπάρχουν πέντε πιθανά αποτελέσματα που μπορείτε να λάβετε από τη φόρμα ελέγχου της κατάστασης ESTA. Η κατάσταση αυτή έχει ως εξής:

“Έγκριση αίτησης” – Η αίτησή σας έχει υποβληθεί σε επεξεργασία και σας επιτρέπεται να ταξιδέψετε στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Η ESTA εκδίδεται για περίοδο δύο ετών (ή λήξης του διαβατηρίου) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επισκέψεις έως 90 ημέρες.

“Η αίτηση δεν βρέθηκε” – Αυτό σημαίνει ότι είτε δεν έχετε υποβάλει αίτηση είτε έχετε δώσει λανθασμένα στοιχεία διαβατηρίου ή ονόματος.

“Η αίτηση έληξε” – Αυτό σημαίνει ότι η προηγούμενη αίτησή σας για ESTA έχει λήξει.

“Εκκρεμεί η αίτηση” – Η αίτησή σας βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία επεξεργασίας. Παρακαλείστε να υπολογίσετε 72 ώρες για την επεξεργασία της αίτησής σας.

“Travel Not Authorized” – Αυτό σημαίνει ότι η ESTA σας έχει υποβληθεί σε επεξεργασία και η αίτησή σας έχει απορριφθεί. Συνεπώς, δεν έχετε δικαίωμα να ταξιδέψετε στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Μπορεί να εξακολουθείτε να είστε επιλέξιμοι για να υποβάλετε αίτηση για βίζα των ΗΠΑ.

Μάθετε περισσότερα για τις διάφορες περιγραφές ελέγχου της κατάστασης ESTA.

Ελέγξτε την κατάσταση της αίτησης ESTA